Diferències entre avisadors, detectors i inhibidors de radars

Radar_informativo_Mossos_d_Esquadra

A dia d’avui existeix un cert desconeixement sobre la funcionalitat dels avisadors, detectors i inhibidors de radar, així com de la seva legalitat, al mateix temps que ha crescut la seva demanda en aquests darrers anys. A continuació us oferim una explicació que intenta deixar clar alguns dubtes i tòpics d’aquest tipus d’aparells i que pot servir de guia (sense entrar en detalls) per a tots aquells que estiguin interessats en l’adquisició d’un “salva-multes”.

Continua llegint